In het kader van het ‘Communicating Risk Effectively’ project werden diverse studies uitgevoerd om een overzicht te bieden van de impact van waarschuwingsbrieven over ernstige geneesmiddelbijwerkingen (Dear Healthcare Professional Communications; DHPC’s, ofwel ‘Dear Doctor’ letters). Tevens werden alternatieve risicocommunicatie strategieën verkend. In een derde van de gevallen bleek het geneesmiddelgebruik op lange termijn te dalen als gevolg van de DHPC’s en deze daling was aanzienlijk. De DHPC’s waren voornamelijk effectief in geval van goed gestructureerde informatie, en zeer ernstige veiligheidsproblemen. Nederlandse zorgverleners gaven er de voorkeur aan om informatie over veiligheidsproblemen te ontvangen via elektronische kanalen en van een onafhankelijke bron. Een extra email die werd verzonden door het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen versterkte het effect van de papieren DHPC, waardoor zorgverleners meer bewust waren van het veiligheidsprobleem en vaker actie ondernamen naar aanleiding van de kwestie. Momenteel heeft de papieren DHPC een duidelijke toegevoegde waarde. Toekomstige ontwikkelingen op elektronisch gebied zullen verder moeten worden gemonitord om het effect van de waarschuwing te optimaliseren.

Dit artikel is een bewerking van het proefschrift ‘Communicating risk effectively’ (S. Piening, 2013). Beschikbaar via: http://dissertations.ub.rug.nl/faculties/medicine/2013/s.piening/

Lees volledige artikel in GGzet Wetenschappelijk 2015, jaargang 19, nummer 1 (pag. 74-85)

Dit artikel is eerder geplaatst in Medisch Farmaceutische Mededelingen (zie: http:// www.mfm-online.nl/tijdschrift/tijdschrift_artikel/t/risicocommunicatie_over_ernstige_bijwerkingen_focus_op_direct_healthcare_professional_communications)

Print Friendly, PDF & Email