De veelgebruikte CBO-richtlijn voor delier uit 2004 is herzien. In de nieuwe, multidisciplinaire richtlijn is meer aandacht voor screening en niet-medicamenteuze preventie en behandeling.

De nieuwe richtlijn geldt voor volwassen patiënten die zijn opgenomen in het ziekenhuis of verpleeghuis. De Nederlandse Vereniging voor Klinische Geriatrie (NVKG) nam het initiatief tot herziening van de richtlijn. Aanleiding hiervoor waren nieuwe inzichten op het gebied van screening, diagnostiek en zowel niet-medicamenteuze als medicamenteuze behandeling.

Risicofactoren

In de nieuwe richtlijn is aandacht voor risicofactoren en het screenen van risicopatiënten. Risicofactoren die genoemd worden zijn: leeftijd, acute opname-indicatie, medicatiegebruik, infectie, fixatie, cognitieve stoornissen of dementie, ernst van de ziekte, visusstoornis. Om risicopatiënten te screenen op aanwezigheid van delier adviseert de nieuwe richtlijn de delier observatie screeningschaal DOSS.

Niet-medicamenteuze interventies

Niet-medicamenteuze preventie en behandeling krijgen in de nieuwe richtlijn veel nadruk. Geadviseerd wordt om een meervoudig interventieprogramma toe te passen, gericht op oriëntatie, optimaliseren van visus, slaap, mobilisatie, hydratatie en voeding. Ook het staken van uitlokkende medicatie (zoals opioiden) kan een belangrijke interventie zijn.

Richtlijn Delier volwassen en ouderen (2014)

Print Friendly, PDF & Email