Deze richtlijn is een landelijk geldende, optimale beschrijving van de best mogelijke zorg voor de patiënt, bedoeld om zorgverleners te ondersteunen bij de klinische besluitvorming. De richtlijn berust op de resultaten van wetenschappelijk onderzoek, ervaringskennis en aansluitende meningsvorming door beroepsbeoefenaren en patiënten.

De Richtlijn consultatieve psychiatrie richt zich op psychiaters en artsen in opleiding tot psychiater die psychiatrische consulten verrichten in niet-psychiatrische settingen, waaronder de huisartsenpraktijk, ziekenhuizen, categorale instellingen en verpleeghuizen. Met deze richtlijn wil de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie een leidraad bieden voor de uitvoering van psychiatrische consulten. Gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek wordt in de richtlijn de effectiviteit van psychiatrische consulten besproken, de manier waarop een psychiatrisch consult hoort te worden verricht, en hoe de effectiviteit van een consult verbeterd kan worden. Naast deze uitgangsvragen worden de context en modellen van consultgeving toegelicht en worden enkele juridische en organisatorische onderwerpen besproken.

Richtlijn Consultatieve psychiatrie (2008)

Print Friendly, PDF & Email