De Recovery Oriented Practices Index (ROPI) is een instrument om vast te stellen in hoeverre een team herstelondersteunende zorg verleent. Er zijn versies voor verblijfsafdelingen, instellingen voor beschermd wonen / begeleid zelfstandig wonen en ambulante behandelteams. De uitkomsten kunnen handvatten bieden bij het opstellen van verbeterplannen voor de implementatie van herstelondersteunende zorg. De ROPI bestaat uit interviews met medewerkers, een cliëntenpanel en inzage van documenten. De auditoren dienen een korte training te volgen. Meer informatie daarover is te verkrijgen bij het Trainingsbureau.

Hier kunt u de verschillende documenten downloaden:

ROPI Handreiking

Volledige ROPI (inclusief scoreformulier, interview medewerkers, cliëntenpanel):

ROPI voor ambulante behandelteams
ROPI voor beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen
ROPI voor verblijfsafdelingen

Losse ROPI scoreformulieren t.b.v. verslag:

ROPI Scoreformulier ambulante behandelteams
ROPI Scoreformulier voor beschermd wonen en begeleid zelfstandig wonen

Print Friendly, PDF & Email