Wanneer een persoon een voorwaardelijke veroordeling heeft gekregen, stelt de strafrechter betrokkene onder toezicht van de reclassering, met een proeftijd waarin bepaalde voorwaarden door betrokkene moeten worden nageleefd.

Het kan voorkomen dat in de proeftijd een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet bopz wordt opgelegd aan dezelfde persoon.

De reclasseringsorganisaties hebben hun interne richtlijn aangepast en daarin opgenomen dat het toezicht tijdens de looptijd van de RM doorloopt. Formeel is de proeftijd weliswaar niet van toepassing maar de organisaties vinden de continuïteit van het toezicht belangrijk. Temeer omdat de proeftijd en daarmee het toezicht na afloop van de RM doorloopt.

Er is nog geen uitspraak gedaan over de vraag of de proeftijd tijdens verlof of voorwaardelijk ontslag uit de bopz-instelling ook opschort.

Afspraken tussen betrokkene, de reclasseringsmedewerker, de officier van justitie en de verantwoordelijk ggz-hulpverlener zijn hiervoor wel gewenst.

Print Friendly, PDF & Email