Voor mensen met een psychiatrische kwetsbaarheid, die lang duurt, zoals bijvoorbeeld recidiverende psychoses, of een chronische depressie, is er internationaal in de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt.

In de Verenigde Staten werd door o.a. Stein & Test, training in community living (TCL), en later het meer bekende assertive community treatment (ACT) ontwikkeld. Een outreachende multidisciplinaire manier van werken waarbij de zorg rondom de cliënt en in zijn eigen omgeving wordt georganiseerd. ACT is onomstreden een evidence based practice (EBP). Ian Falloon, in Nieuw Zeeland en Tommy Norden e.a. in Zweden, voegde een nieuwe dimensie toe aan ACT.

Zij integreerden het ACT-Model met de inzet van cliënten, familie en naasten. In dit model maken de cliënt en zijn of haar familieleden en vrienden onderdeel uit van het ACT-Team. De cliënt en zijn vrienden, worden getraind in manieren om beter te communiceren, en leren elkaar om korte en haalbare doelen te stellen, en deze ook te evalueren. Deze extra dimensie wordt aangeduid als Resource Groups.

De methodiek is wetenschappelijk onderzocht en ook evidence based. Uit o.a. de Meta-analyse en het gelijknamige artikel: Resource Group Assertive Community Treatment (RACT) as a Tool of Empowerment for Clients with Severe Mental Illness: A Meta-Analysis, Norden e.a. (2013), blijkt dat cliënten die behandeld zijn met behulp van RACT positieve effecten voor psychosen laten zien en dat de methode mogelijk ook goed bruikbaar is voor een brede groep mensen met een psychische kwetsbaarheid, die lang duurt. Dit laatste vergt meer onderzoek.

Norden e.a. (2013) over RACT: “The conclusions of the meta-analysis were that the treatment of clients with Resource Group Assertive Community Treatment yields positive effects for clients with psychoses and that the method may be of use for clients within the entire psychiatric spectrum. Against this background we would like to formulate a hypothesis for future studies: The mere existence of Resource Groups helps this particular type of Assertive Community Treatment produce large effect sizes.”

De intensieve extra hulp vanuit de Resource Group helpt mogelijke ook een bredere doelgroep, bij deze specifieke methode van ACT, om meer en grotere effecten te realiseren. Daarvoor is meer onderzoek nodig. Om meer en gedegen wetenschappelijk onderzoek in Nederland mogelijk te maken, gaan wij een begin maken met de implementatie van RACT binnen ACT-en FACT-teams in Nederland.

Literatuur  

Bron: RACT

Print Friendly, PDF & Email