Dit rapport bevat een verzameling van alle gegevens over lopend onderzoek naar suïcide in instellingen in Nederland met een beknopte toelichting en analyse. Dit overzicht dient twee doelen. Ten eerste kunnen onderzoekers onderling hun onderzoek plaatsen binnen het Nederlandse plaatje. Ten tweede kunnen beleidsmakers aan het overzicht zien hoe het onderzoek zich ontwikkelt en de komende jaren het beleid kan ondersteunen.

Dit rapport is bedoeld voor beleidsadviseurs  en beleidsmakers, centrale overheid en gemeenten en onderzoeksinstellingen.

Print Friendly, PDF & Email