Psychiatrische stoornissen komen op latere leeftijd frequent voor. In de huisartsenpraktijk en in het ziekenhuis bestaat een groot deel van de patiënten uit ouderen die zowel somatische als psychiatrische stoornissen hebben. In Psychische klachten bij ouderen wordt ingezoomd op de specifieke problematiek bij deze snel groeiende doelgroep in de (g)gz. Het geeft tips voor diagnostiek (waaronder een vijftien- en een dertigminuteninterview), en een overzicht van behandelmethoden. Met veel tips, trucs en casusbeschrijvingen is het geschikt voor verpleegkundigen, huisartsen, psychologen en psychiaters. 

Psychische klachten bij ouderen is de vertaling van de APA-titel DSM-5® Pocket Guide for Elder Mental Health.

Print Friendly, PDF & Email