Comorbiditeit betekent het samengaan van twee of meer stoornissen of ziektes. Bij comorbiditeit van problematisch middelengebruik met psychische stoornissen zijn er vele mogelijkheden voor het samengaan van verschillende stoornissen. Comorbiditeit van problematisch middelengebruik en psychische stoornissen is een van de mogelijkheden van meervoudige problematiek.

Problematisch middelengebruik kan onder andere samengaan met internaliserende stoornissen (depressie, angst) en externaliserende stoornissen (ADHD, Oppositional Defiant Disorder /Conduct Disorder (ODD/CD). Ook komt problematisch middelengebruik voor bij jongeren met een Autisme Spectrum Stoornis (ASS), jongeren met een (licht) verstandelijke beperking en jongeren met een eetstoornis. Omdat de hierboven genoemde psychische stoornissen beschreven staan op andere plaatsen van deze website, worden deze psychische stoornissen niet hier besproken. Klik voor een beschrijving van deze psychische stoornissen op de voorgaande links.

Er zijn verschillende soorten middelen waarvan het gebruik problematisch kan worden, met name: tabak, alcohol, cannabis, XTC, speed/amfetamine, cocaïne, GHB, heroïne, LSD. Ook medicijnen/psychofarmaca (bijvoorbeeld Ritalin) kunnen misbruikt worden. In dit thema ligt de focus op problematisch alcohol- en drugsgebruik.

Comorbiditeit van problematisch middelengebruik en psychische stoornissen is een belangrijk thema omdat binnen het werkveld van de jeugdzorg en jeugd GGZ wordt geworsteld met jongeren die deze meervoudige problematiek vertonen (Mos & Kaptijn, 2008). Veel jongeren met bijvoorbeeld gedragsproblemen hebben ook andere problemen: ze spijbelen regelmatig, drinken vaak te veel, gebruiken drugs, neigen tot depressie, zijn angstig en/of plegen delicten.
Veel van deze jongeren met meervoudige problematiek komen terecht in de jeugdzorg of de jeugd GGZ waar behandelaars weinig weet hebben van alcohol- en drugsgebruik van jongeren. Of jongeren komen terecht bij de verslavingszorg die weer weinig oog heeft voor andere problematiek. Deze jongeren komen op die manier tussen wal en schip terecht (Mos & Kaptijn, 2008).

Door meer kennis over problematisch middelengebruik bij de jeugd GGZ en meer kennis over psychische stoornissen bij de jeugdverslavingszorg kunnen jongeren met deze complexe meervoudige problematiek in een eerder stadium en op een effectievere manier geholpen worden. Dit themadossier wil daar een bijdrage aan leveren.

Print Friendly, PDF & Email