Download de Praxis 2010 met (onderzoeks)artikelen van afstuderende GGZ Verpleegkundig Specialisten.

 

Alcoholafhankelijke patiënt in algemeen ziekenhuis: noodgedwongen detox!
De wijze waarop van de nood(gedwongen detox) een deugd kan worden
gemaakt en de rol die de verpleegkundig specialist ggz daarbij speelt.
Roza Blokstra

Concept Crisisinterventie
Uitgangspunten voor crisisinterventie in het Crisiscentrum Rotterdam.
Peter Braem

Ouderen en alcoholproblematiek; over de geest en de fles
Screening en behandeling in de ambulante ouderenpsychiatrie.
Ditte van Harten

Een menselijke maat
De kunst van het aansluiten bij de belevingswereld van psychotische mensen.
Irma de Hoop

De ggz verpleegkundig specialist: een nieuwe discipline in de verstandelijk
gehandicaptensector
Wendy Kamp

Behandelen en rehabiliteren moeten beide binnen herstelgerichte zorg voor
patiënten met een emotieregulatie-stoornis!
Herstelgerichte zorg en zorgprogrammatisch werken bij patiënten met
persoonlijkheidsproblematiek Cluster B.
Suzanne Knol
Op tijd beginnen met ‘herstel’
Het herstelconcept als leidraad bij de behandeling van een eerste psychose.
Nico Oskam

Keep in touch
De belangrijke punten bij het onderhouden van een behandelrelatie met een
schizofrene patiënt.
Dennis Robroek

Eenzame ouderen, een zaak voor de verpleegkundig specialist in de eerstelijns
Geestelijke Gezondheidszorg?
De behandeling van ouderen met eenzaamheidsproblematiek in de eerstelijns
Geestelijke Gezondheidszorg door de verpleegkundig specialist.
Mira Rook

Anders werken, anders denken
Gastvrije zorg op acute opnameafdelingen om dwang en drang terug te dringen.
Liselore Schickendantz

Print Friendly, PDF & Email