Door de transities verandert veel, maar de huisartsenzorg en dus ook de Praktijk ondersteuner Huisarts (POH) ggz blijft voor elke Nederlander beschikbaar ongeacht leeftijd en woonplaats.

Lokaal kunnen er door huisartsen en verzekeraars andere keuzes gemaakt worden, maar de huisarts en de POH hebben ook voor 18-minners de taken screening, preventie en behandeling van psychische problemen. Bij het vermoeden van een stoornis kan worden verwezen naar de generalistische basis-ggz of gespecialiseerde ggz.

Meer informatie leest u op de website van de NZA:

http://www.nza.nl/137706/144027/1036496/BR-CU-7105_huisartsenzorg_en_multidisciplinaire_zorg.pdf

http://www.nza.nl/133167/144837/926679/CI-14-32c_Huisartsenzorg_en_multidisciplinaire_zorg_2015.pdf

Print Friendly, PDF & Email