Nadere onderbouwing voor het rapport ‘Over de brug‘, het plan van aanpak voor de behandeling, begeleiding en ondersteuning bij ernstige psychische aandoeningen.

Download rapport

Print Friendly, PDF & Email