Er bestaat veel overlap tussen de diagnoses Obsessieve Compulsieve Stoornis (OCS), Autisme Spectrum Stoornis (ASS) en Hoarding (HD), ook wel verzameldwang genoemd. Al deze aandoeningen worden gekenmerkt door problemen met cognitieve inhibitie en met switchen in aandacht/ van strategie. De vraag is of deze gezamenlijke problemen ook weerspiegeld worden in overlap in neuropsychologisch profiel en dan met name in taken die inhibitie en flexibiliteit meten.

In totaal hebben 89 proefpersonen deelgenomen aan dit onderzoek, 27 OCS patiënten, 17 ASS patiënten, 22 HD patiënten en een controlegroep van 23 personen. De diagnoses zijn gebaseerd op de Structured Clinical Interview voor DSM- IV As-I Stoornissen (SCID-I), en de Structured Interview of Hoarding Disorder (SIHD). Ook zijn zelf invulvragenlijsten afgenomen naar de mate van psychopathologie met betrekking tot hoarding, OCS, ADHD, autisme en impulsiviteit/ rigiditeit. Cognitieve inhibitie en flexibiliteit zijn gemeten met behulp van de Stroop-Color-Word Interference test als onderdeel van de D-KEFS. Set-shifting is gemeten met behulp van de Intra-Dimensional Extra-Dimensional Set shift task (ID/EDS).

De uitkomsten op vragenlijsten laten zien dat er overlap is in symptoomprofiel, bijvoorbeeld verzameldwang, gebrek aan sociale vaardigheden en vermijdend/teruggetrokken gedrag. Op de Stroop Color Word Test blijken geen significante verschillen te bestaan. De resultaten van de ID/EDS geven weer dat OCS- patiënten de meeste trials nodig hebben voordat zij naar de extradimensionele dimensie over gaan, gevolgd door de Hoarders. De ASS patiënten scoren vergelijkbaar aan de controlegroep op de ID/EDS. 

Er was een opvallende overlap in symptoomprofielen tussen de patiëntgroepen. De cognitieve inhibitie/flexibiliteit, gemeten met de stroop, was niet afwijkend in de patiëntgroepen vergeleken met controles. Daartegenover lijken OCS patiënten, en -in mindere mate- ook HD patiënten een beperking te hebben wat betreft set- shifting, gemeten met de ID/EDS. ASS patiënten hebben in deze studie, tegen de verwachtingen in, geen beperking op deze executieve functie.

Dit is de eerste studie geweest waarin drie patiëntengroepen, OCS, ASS en HD, met een controlegroep worden vergeleken op maten van impulsiviteit, inhibitie en flexibiliteit. Opvallend is dat OCS en HD patiënten meer dysfunctie lijken te vertonen dan de ASS patiënten in het neuropsychologisch functioneren, waarbij OCS patiënten vooral lijken te blijven hangen in eerdere regels, en HD patiënten vooral vertraging in switchgedrag vertonen. Dit is een eerste stap in het formuleren van transdiagnostische patiëntprofielen, waarbij niet zozeer diagnose categorieën als wel mate van inhibitie, switch en flexibiliteit leidend zijn.

Download onderzoeksverslag

Print Friendly, PDF & Email