In dit rapport wordt onderzocht hoe de Basis GGZ in Nederland geoptimaliseerd kan worden in termen van kosteneffectiviteit. Hiervoor is een rekenmodel ontwikkeld dat de bestaande GGZ (op basis van data van goed geregistreerde huisartsenpraktijken uit 2009) vergelijkt met alternatieve zorgsystemen. Hierbij wordt kosteneffectiviteit zowel vanuit het zorgperspectief (directe medische kosten en gezondheidswinst) als het maatschappelijke perspectief (additionele niet-medische kosten en productiviteitsverlies) bekeken.

Enkelvoudige scenarioanalyse wijst uit dat er een aantal interessante verbeterrichtingen bestaan, namelijk:

-Het terugbrengen van het aantal sessies psychotherapie
-Het aanbieden van evidence-based zorg
-Het opschalen van e-health
-Het strategisch inzetten op verhoogde therapietrouw (preference-based)
-het substitueren van zorg

Tegelijk doorvoeren van de combinatie van deze maatregelen leidt tot een zorgsysteem dat 16-31% kosteneffectiever is ten opzichte van de huidige ggz in de eerste lijn.

Download rapport

Print Friendly, PDF & Email