Tot nu toe is er bij de psychiatrische afdeling geen eenduidige werkwijze ten opzichte van familieparticipatie. Daarom is er onderzoek gedaan naar de behoefte van familie aan participatie, zodat er in de toekomst een familiebeleid kan worden opgesteld. Het onderzoek is kwalitatief van aard. Middels een half gestructureerd diepte interview zijn de behoeften van familieleden in kaart gebracht. Aan het interview hebben negenentwintig familieleden deelgenomen. Uit de resultaten van het onderzoek kan geconcludeerd worden dat de behoefte van familieleden aan participatie divers is. Familieleden hebben het meest behoefte aan het volgende: – Vaardigheden aangereikt krijgen hoe om te gaan met de problematiek van de patiënt. – Geïnformeerd worden over het ziektebeeld en behandelmogelijkheden. – Een vast contactpersoon en dat er vanuit de psychiatrische afdeling contact met ze wordt opgenomen. – Het uiten van hun mening en ontvangen van emotionele steun. – Afspraken maken over hun betrokkenheid bij de behandeling en informatie ontvangen over het verloop van de behandeling.

Lees onderzoek

Print Friendly, PDF & Email