Werken hulpverleners met de multidisciplinaire richtlijnen? De Parnassia Groep bemerkte dat hulpverleners soms richtlijnen blijken toe te passen zonder het te weten. MGV 2014; 69 (6): 18-21

Multidisciplinaire richtlijnen in de Parnassia Groep
Ook de Parnassia Groep hecht belang aan de toepassing van de multidisciplinaire richtlijnen. Om dat te bevorderen heeft de afdeling Wetenschappelijk Onderzoek van de Parnassia Academie een onderzoeksmethode ontwikkeld waarbij gebruik wordt gemaakt van survey-feedback. Met behulp van een vragenlijst, de ‘Quick scan’, worden hulpverleners bevraagd naar het gebruik van de multidisciplinaire richtlijn(en) in het algemeen, naar de toepassing van diagnostische, psychosociale en biomedische interventies en naar belemmerende en bevorderende factoren in het gebruik van de richtlijnen. Ook vraagt de lijst naar hun visie op het werken volgens richtlijnen, en naar het omgaan met kennis. Na analyse van de gegevens vindt er een survey-feedbackbijeenkomst plaats voor alle hulpverleners uit een behandelteam, samen met het afdelingsmanagement.

Tot nu zijn 46 afdelingen van de Parnassia Groep onderzocht. De gemiddelde respons op de vragenlijst is hoog (72%), maar verschilt sterk tussen afdelingen (range 32-100%).

Het valt op dat medewerkers over het algemeen positief zijn over het gebruik van richtlijnen. De meest genoemde bevorderende factoren zijn van inhoudelijke aard: men ziet voordeel voor de patiënt, voordeel voor de behandelaar en vindt het werken volgens richtlijnen goed te verenigen met de eigen aanpak. Op sommige afdelingen wordt altijd gewerkt volgens de multidisciplinaire richtlijnen. Op andere afdelingen worden richtlijnen gecombineerd met eigen interne protocollen. Op weer andere afdelingen lijken richtlijnen geen rol te spelen.

Lees volledige artikel

Print Friendly, PDF & Email