Oesofaguscarcinoom is een oncologische aandoening die jaarlijks bij ongeveer 400.000 mensen wordt vastgesteld. De aandoening is veelal gerelateerd aan roken en/of overmatig alcoholgebruik en heeft een slechte prognose met een hoge mortaliteit. Oesofaguscarcinoom kan curatief behandeld worden met neoadjuvante chemoradiatie en/of chirurgie, maar inveel gevallen is curatie niet meer mogelijk en volgt een palliatieve behandeling. 

De complexe zorg voor patiënten met een oesofaguscarcinoom wordt verleend door een multidisciplinair team, waarin veel aandacht uitgaat naar leefstijl, psychosociale zorg, voedingsinname en gezien de slechte prognose ook vaak naar de palliatieve zorg. De verpleegkundige heeft een belangrijke taak in de (complexe) zorgverlening. Er is dan ook een grote verscheidenheid aan verpleegkundige aandachtspunten die van belang zijn in de zorg voor deze patiëntencategorie.

Meer informatie (abonnement op GGZ Nurse Academy vereist)

Print Friendly, PDF & Email