Het Aedes-Actiz kenniscentrum Wonen-Zorg (KCWZ) heeft een nieuwe versie gepubliceerd van de handreiking Zorgfinanciering met informatie over vastgoedberekeningen en zorgfinanciering voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren. Het is een hulpmiddel voor corporaties die zorgvastgoed willen realiseren.

Bekijk handreiking

Print Friendly, PDF & Email