‘Nictiz streeft naar betere zorg door betere informatie. Wij ondersteunen het zorgveld bij het benutten van ICT om de kwaliteit van en efficiëntie binnen de zorg te verbeteren.’

Standaardisatie
Wij helpen veldpartijen bij de ontwikkeling, de implementatie en het beheer van informatiestandaarden. Met informatiestandaarden kunnen huisartsen, apothekers, medisch specialisten en andere zorgverleners onderling en met patiënten, op een eenduidige manier medische gegevens uitwisselen. Bijvoorbeeld in de eerste lijn, in de acute zorg en in de care. Informatiestandaarden zorgen ervoor dat verschillende softwaresystemen met elkaar kunnen communiceren en elkaar begrijpen.

eHealth
Naast het gestandaardiseerd vastleggen en uitwisselen van informatie voor kwaliteitsverbetering in de zorg, biedt ook de inzet van eHealth volop kansen om de zorg efficiënter in te richten. Om de zorgsector te ondersteunen bij de efficiënte inzet van eHealth, analyseren en duiden wij ontwikkelingen in het gebruik van ICT in de zorg. Daarnaast adviseren we het ministerie van VWS en andere partijen over nationale en internationale ontwikkelingen. Het is onze ambitie om jaarlijks een bruikbare serie inzichten te presenteren die het zorgveld helpt bij het opstellen van hun toekomstbeleid. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, analyses, toekomstverkenningen en het organiseren van lezingen en bijeenkomsten. Onze kennis stellen we beschikbaar via de jaarlijkse eHealth-monitor, diverse publicaties, platforms en gastdocentschappen aan universiteiten, hogescholen en beroepsopleidingen in de zorgICT.

 

Om u een indruk te geven van onze activiteiten bekijk dan een aantal van onze praktijkvoorbeelden in de corporate brochure.

Bezoek de website

Print Friendly, PDF & Email