Beroerte is wereldwijd een van de meest voorkomende doodsoorzaken met een hoge ziektelast. Naast fysieke en cognitieve beperkingen kunnen er na een beroerte neuropsychiatrische syndromen ontstaan, waarvan depressie, apathie, angst, vermoeidheid en emotionele labiliteit het meest voorkomen. Minder vaak voorkomende syndromen na een beroerte zijn persoonlijkheidsveranderingen, psychose en manie. Al deze syndromen hebben een grote impact op de kwaliteit van leven van de patiënt en op diens familie, en zijn van invloed op het herstel. Individuele symptomen kunnen deel uitmaken van verschillende neuropsychiatrische syndromen, wat een adequate diagnose en mogelijke behandeling bemoeilijkt. Dit review geeft een overzicht van definities, prevalenties, beloop en behandelingsopties van de neuropsychiatrische syndromen en hun bijbehorende symptomen. Daarnaast worden er aanbevelingen aangedragen voor toekomstig onderzoek.
Tijdschrift voor Neuropsychiatrie en Gedragsneurologie, July 2015, Volume 3, Issue 2, pp 36-46.

Print Friendly, PDF & Email