Deze multidisciplinaire richtlijn ADHD (Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder; aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit) vloeit voort uit het advies van de Gezondheidsraad (2000) over de diagnostiek en behandeling van ADHD aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). De belangrijkste aanbevelingen uit dit advies zijn het opstellen van richtlijnen voor diverse beroepsgroepen en onderzoek naar de huidige praktijk. De Werkgroep Multidisciplinaire Richtlijn ADHD bij Kinderen en Jeugdigen (zie bijlage 1) heeft deze richtlijn opgesteld volgens de uitgangspunten van de Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ. ((Landelijke Stuurgroep Multidisciplinaire Richtlijnontwikkeling in de GGZ Multidisciplinaire Richtlijn voor diagnostiek en behandeling van ADHD bij kinderen en jeugdigen (2005) Uitgever: Trimbos-instituut, Utrecht (art.no.: AF0635)))

Download richtlijn

Print Friendly, PDF & Email