De ‘Monitor Geestelijke Gezondheidszorg Ouderen‘ (MEMO) geeft een landelijk beeld van de kwaliteit van de ambulante geestelijke gezondheidszorg voor ouderen.

Over een periode van vijf jaar wordt, in vier verschillende meetrondes, informatie verzameld. Inmiddels is meetronde 2 geheel afgerond en zijn de nieuwe resultaten over de kwaliteit en effectiviteit van de psychische hulpverlening aan ouderen bekend.

Download rapport

Print Friendly, PDF & Email