Het model ‘GGz Zorgstandaard’ beschrijft de inhoud van een GGz Zorgstandaard en draagt bij aan een eenduidige, uniforme ontwikkeling van zorgstandaarden binnen de GGz. Het netwerk Kwaliteitsontwikkeling GGz wil in de komende vier jaar voor 80% van de meest voorkomende aandoeningen en stoornissen in de GGz zorgstandaarden opstellen. Deze zorgstandaarden moeten aan dit model voldoen.

Model GGz Zorgstandaard

Print Friendly, PDF & Email