MGV is een crossmediale uitgave voor ggz en verslavingszorg. Het is een forum waar professionals disciplineoverstijgend het debat aangaan over de inhoud van hun vak en over de taken van de ggz en de verslavingszorg in de samenleving. Ook bestuurders, cliënten en zorgverzekeraars publiceren in het blad. MGV kent een magazinegedeelte en een kennisgedeelte.

MGV verschijnt 6 x per jaar in druk, oplage 1650. Op de website www.mgvonline.nl worden actuele bijdragen en discussies geplaatst.

Print Friendly, PDF & Email