De Index of Suspicion (bron: Best Practices van Canada Health, 2002) is niet bedoeld als screener. De Index is alleen bedoeld als lijst met aandachts- c.q. observatiepunten die erop kunnen wijzen dat er wellicht
verslavingsproblematiek speelt.

Index Of Suspicion

Print Friendly, PDF & Email