Verbetering van de farmacotherapeutische behandeling van psychiatrische stoornissen richt zich enerzijds op optimale werkzaamheid en anderzijds op de beperking van bijwerkingen. In dit overzichtsartikel beschrijven wij de farmacologische eigenschappen en de uitkomsten van klinisch onderzoek van het nieuwe, als antipsychoticum geregistreerde, middel lurasidon.

Lurasidon (Latuda®) kwam in 2012 op de markt in de Verenigde Staten en Canada voor de behandeling van schizofrenie. In 2013 werd het in de Verenigde Staten ook geregistreerd voor de behandeling van depressies in het kader van een bipolaire stoornis. In september 2014 kwam lurasidon in Nederland beschikbaar voor de behandeling van schizofrenie bij volwassenen ouder dan 18 jaar. Lurasidon is ontwikkelddoor het Japanse bedrijf Dianipoon Sumitomo Pharma en wordt in Nederland op de markt gebracht door Takeda. De farmacologische gegevens en de gegevens uit
klinisch onderzoek waarop de EMA (European Medicines Agency) de registratie baseerde zijn online beschikbaar als European Public Assessment Reports. Tenzij anders vermeld, zijn veel van de hierna vermelde farmacologische gegevens terug te vinden bij de European Public Assessment Reports (EPAR) over lurasidon (EPAR 2014).

Lees volledige artikel in GGzet Wetenschappelijk 2015, jaargang 19, nummer 1 (pag. 15-23)

Print Friendly, PDF & Email