De Leefstijltraining-PLUS is een module voor behandeling en begeleiding van mensen met een Lichte Verstandelijke Beperking (LVB) en problematisch middelengebruik. De training is gebaseerd op de Achilles Leefstijltraining 2 (De Wildt, 2006) en ontwikkeld door het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland, Brijder Verslavingszorg, Esdégé-Reigersdaal en ‘s Heeren Loo Noord-Holland.
De training is gedurende een half jaar getest op bruikbaarheid en uitvoerbaarheid en is geëvalueerd door het lectoraat GGZ-verpleegkunde van Hogeschool Inholland.

Speerpunten van Leefstijltraining-PLUS zijn:

–     Gericht op behalen van successen: haalbare doelen
–     Accent op toepassing in het dagelijks leven
–     Aangepast materiaal: eenvoudig taalgebruik, veel illustraties
–     Flexibele toepasbaarheid: de training wordt aangepast aan de
cognitieve en sociaal-emotionele ontwikkeling van de cliënt
–     Samenwerking tussen persoonlijk begeleider (gehandicaptenzorg) en
behandelaar (verslavingszorg)
–     Oplossingsgerichte gesprekstechnieken en motiverende gespreksvoering

De producten

De module bestaat uit een aantal producten, waarvan u de meeste kunt downloaden.

Handleiding voor de trainers

In de handleiding staat beschreven hoe de Leefstijltraining-PLUS op een zorgvuldige wijze kan worden voorbereid en uitgevoerd. Deze is bestemd voor zowel de behandelaar (verslavingszorg) als de persoonlijk begeleider (gehandicaptenzorg).
Open hier de handleiding

Kaartjes met voor- en nadelen van middelengebruik

In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar speciaal ontwikkelde kaartjes over voor- en nadelen van middelengebruik.
U kunt de kaartjes zelf maken op de volgende manier:
–      Print de twee documenten dubbelzijdig op stevig papier. De nadelen kunt
u op rood papier en de voordelen op groen papier afdrukken (niet te
donker).
–      Snijd de kaartjes op het juiste formaat.
Er zijn tevens lege kaartjes toegevoegd, zodat u de kaartjes aan kunt passen aan de specifieke situatie van de cliënt. De kaartjes zijn tot stand gekomen met behulp van Handicom www.handicom.nl
Open hier het format voor de voordelenkaartjes
Open hier het format voor de nadelenkaartjes

Werkbladen voor cliënten

Er zijn werkbladen beschikbaar over alcohol, cannabis, cocaïne en gamen. De cliënten kunnen deze invullen samen met de behandelaar of persoonlijk begeleider. Bij de werkbladen over gamen zijn twee versies ontwikkeld: gamen op de computer en gamen op andere manieren. U kunt de versie gebruiken die van toepassing is.
Open hier het werkblad alcohol
Open hier het werkblad cannabis
Open hier het werkblad cocaïne
Open hier het werkblad gamen
Open hier het werkblad gamen overig

Ontspanningsoefening voor LVB-cliënten

In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar ontspanningsoefeningen. In de bijlage van de handleiding staan vier oefeningen beschreven in oplopende moeilijkheidsgraad. Van de eerste oefening kunt u hier een geluidsfragment downloaden, zodat de cliënt deze thuis of in de behandelsetting kan beluisteren.Open hier de ontspanningsoefening (mp3-bestand)

Verantwoording van de Leefstijltraining-PLUS

Aan de ontwikkeling van de Leefstijltraining-PLUS is uitgebreid onderzoek voorafgegaan. De onderbouwing van de gemaakte keuzes staan beschreven in een Verantwoording van de Leefstijltraining-PLUS.U kunt hier de verantwoording downloaden

Implementatiehandleiding van de Leefstijltraining-PLUS

Om de Leefstijltraining-PLUS op een effectieve wijze in te kunnen zetten in uw organisatie, is een zorgvuldige implementatie van belang. Het lectoraat GGZ-verpleegkunde heeft daarom een implementatiehandleiding geschreven.U kunt hier de implementatiehandleiding downloaden
OVERIGE PRODUCTEN:

E-health module

Ter aanvulling op de bijeenkomsten kan de behandelaar gebruik maken van een E-health module. Dit is een digitaal programma ter aanvulling op de werkbladen en de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS, speciaal ontwikkeld voor de LVB-cliënten. Deze digitale module is op dit moment alleen te volgen bij Brijder Verslavingszorg.

Het spel TRIP

In de handleiding van de Leefstijltraining-PLUS wordt verwezen naar het bordspel TRIP.
Dit spel is ontwikkeld door Brijder Verslavingszorg en het Trimbos-instituut. U kunt het spel bestellen via het Trimbos-instituut www.trimbos.nl

Scholing

Het is raadzaam om scholing vooraf te laten gaan aan het gebruik van de Leefstijltraining-PLUS. Maar ook tijdens het gebruik ervan, is een vorm van intervisie een ondersteunende activiteit waarin overdenkingen met betrekking tot de Leefstijltraining-PLUS besproken kunnen worden.
Een gezamenlijke scholing van persoonlijk begeleiders en behandelaren geniet wat ons betreft de voorkeur. Via het lectoraat GGZ-verpleegkunde wordt scholing op maat aangeboden. We wisselen hier graag met u over van gedachten. Neem voor meer informatie contact op met Koos de Haan,info@koosdehaan.nlwww.koosdehaan.nl

Scholing Brijder

De scholing over de Leefstijltraining-PLUS gaat van start bij Brijder Verslavingszorg. Werkt u bij Brijder Verslavingszorg of bij een organisatie voor gehandicaptenzorg in Noord-Holland? Meld u dan nu aan voor de geplande train-de trainer bijeenkomsten!
Voor meer informatie klik hier

Print Friendly, PDF & Email