Het Lectoraat Sociale en Methodische aspecten van Psychiatrische zorg (SMAPZ) begeeft zich op het grensgebied van psychiatrie, verpleegkunde en sociale studies. De focus ligt op de wisselwerking tussen sociale factoren, sociale interventies en geestelijke gezondheid. Het lectoraat richt zich op de verbetering van geestelijke gezondheidszorg door hbo-professionals, vooral voor mensen met langdurige en ernstige psychiatrische problematiek.

Maatschappelijke veranderingen, professionele veranderingen en sectorale veranderingen (meer zorgaanbieders met minder middelen) vragen om een bundeling van kennis en training ten behoeve van een nieuwe generatie breed opgeleide GGZ-professionals.

Missie

De missie van het lectoraat is het verbeteren van de kwaliteit van zorg aan en kwaliteit van leven van mensen met ernstige psychische aandoeningen (EPA) van niet-psychotische aard, via theoretische en empirische kennis die methodisch hulpverlenen door (aanstaande) hbo-professionals ondersteunt, bij het adequaat afstemmen van vraag en aanbod in de sociale context.

Kernthema’s

  • Sociale factoren bij psychiatrische problematiek en psychiatrische zorg
  • Vaststelling van de behoefte en noodzaak aan psychiatrische zorg
  • Methodisch werken in de psychiatrische zorg
  • Innovatie psychiatrische zorg

Het lectoraat profileert zich in de ontwikkeling en verbetering van methodische zorgvormen, die theoretisch en empirisch worden onderbouwd. Deze zorgvormen zullen maatschappelijker, cliëntgerichter, beter inhoudelijk verantwoord en mogelijk anders gefinancierd moeten zijn dan de huidige (langdurige) zorg. Kennis over sociale factoren – zoals bijvoorbeeld de invloed van de woonomgeving van de cliënt of de betekenis en beschikbaarheid van (betaald) werk – is daarbij belangrijk.

Hbo-professionals in de geestelijke gezondheidszorg werken met een beperkt arsenaal aan goed onderbouwde methoden. Als gevolg daarvan is het moeilijk om in de dagelijkse GGZ-praktijk de samenwerking met patiënten methodisch goed vorm te geven. Van belang is om dit arsenaal uit te breiden en van een beter fundament te voorzien door middel van het ontwikkelen, implementeren, en evalueren van gestructureerde zorgvormen. Deze zorgvormen moeten enerzijds GGZ-professionals voldoende houvast geven, en anderzijds voldoende flexibel zijn om in te kunnen spelen op de specifieke wensen en zorgbehoeften van cliënten.

Regionaal kennisinstituut

Het lectoraat wil een regionaal kennisinstituut zijn dat opleiding biedt aan verschillende typen GGZ-professionals. Het lectoraat staat met één been in de praktijk en met één been in het onderzoek. Het wordt mede gefinancierd door vier grote instellingen voor geestelijke gezondheidszorg. Dankzij de synergie van het lectoraat, de onderwijssectie en het praktijkveld heeft de HAN de potentie uit te groeien tot één van de meest innovatieve kennisinstituten op het gebied van psychiatrische zorg.

Lector
Bauke Koekkoek is lector, verpleegkundige en epidemioloog. Hij promoveerde in de sociale wetenschappen.

Print Friendly, PDF & Email