Depressie en alcoholverslaving zijn comorbide psychiatrische aandoeningen. Echter, het is niet duidelijk of depressie zorgt voor verhoogd risico op verslaving, of dat een alcoholverslaving leidt tot depressiviteit. Op dit moment zijn er geen preklinische studies die aanwijzingen kunnen geven óf er een richting is in deze comorbiditeit van depressie en alcoholverslaving, en zo ja, welke richting dat is.

Onderzoeksresultaten ((TIJDSCHRIFT VOOR PSYCHIATRIE 56 (2014) 11, 755 – 755)) tonen nu aan dat er een directionele en mogelijk causale relatie((verband tussen oorzaak en gevolg)) is tussen depressie en verslavingsgedrag. Daarnaast laat deze studie zien dat de motivationele component van verslavingsgedrag te remmen is door gebruik van een adrenerge agonist guanfacine, die reeds wordt gebruikt tegen hypertensie.

 

 

Print Friendly, PDF & Email