Eerder werd in het NTvG een patiënt beschreven met wisselende clozapinespiegels nadat hij was overgestapt van het roken van sigaretten op het gebruik van de e-sigaret en terug. Naast clozapine zijn er mogelijk meer geneesmiddelen met een smalle therapeutische breedte die gevoelig zijn voor interacties met roken. In dit artikel bespreekt de auteur hoe roken de farmacokinetiek van geneesmiddelen kan beïnvloeden en wordt een leidraad gegeven voor welke geneesmiddelen intensiever gecontroleerd moeten worden als patiënten hun rookgewoontes aanpassen. Tot slot biedt de auteur een overzicht van de bijsluiterinformatie over dosisaanpassing bij rokers en niet-rokers.

Ned Tijdschr Geneeskd. 2017;161:D939

STAND VAN ZAKEN: Invloed van roken op farmacokinetiek van medicijnen

David M. Burger

Print Friendly, PDF & Email