Het doel van de website is leerkrachten te motiveren aandacht te besteden aan seksuele en relationele vorming, te informeren over geschikt onderwijsmateriaal en te ondersteunen bij lessen over relationele en seksuele vorming. Tevens is het doel leerkrachten inzicht te geven in het brede spectrum van seksuele en relationele vorming en handvatten te bieden hoe zij rekening kunnen houden met de verschillende ontwikkelingsfasen van kinderen en jongeren.

Omschrijving

Het is een actuele databank over seksuele vorming voor het onderwijs. Docenten uit het basisonderwijs, voortgezet onderwijs, mbo, lerarenopleidingen/pabo’s kunnen hier geschikt onderwijsmateriaal vinden over seksuele en relationele vorming voor kinderen en jongeren. Relevante onderwijsmaterialen zijn gespecificeerd naar onderwijstype en thema. Daarnaast biedt de website achtergrondinformatie over de seksuele ontwikkeling en seksuele gezondheid van kinderen en jongeren en doelen en uitgangspunten van seksuele vorming. Tevens biedt de website praktische lestips, links naar informatieve websites, actuele informatie, tips voor ondersteuning en adviezen voor structurele inbedding.

Eigenaar

Rutgers WPF

Beoordeling

Geen beoordeling

Thema’s

Seksualiteit / seksuele gezondheid , Seksueel geweld , Soa , Relaties / vriendschap ,

Settings

Onderwijs: primair onderwijs , Onderwijs: hbo / wo , Onderwijs: mbo , Onderwijs: voortgezet onderwijs ,

Doelgroep

Leerkrachten / docenten / pedagogisch medewerkers , Scholieren / studenten ,

Methodiek

Scholing professionals / train de trainer , E-health / sociale media / sms-dienst , Internet / intranet , Empowerment , Advies / consultatie , Beleidsontwikkeling / (beleids)sessies , Draagvlak creëren ,

Documenten

Lesmateriaal / lespakket ,

Print Friendly, PDF & Email