Het bevorderen van de communicatie over vrouwenbesnijdenis: – binnen de Afrikaanse gemeenschap, om een bijdrage te leveren aan het uitbannen van vrouwenbesnijdenis; – binnen de reguliere gezondheidszorg in Nederland om problemen en misverstanden rondom de facetten van vrouwenbesnijdenis te voorkomen.

Omschrijving

Scholing en training moeten nog verder ontwikkeld worden: algemene module en modules per beroepsgroep. Het onderwerp Vrouwenbesnijdenis is een complex onderwerp, wat zich vaak in de verborgene afspeelt. Communicatie op gang brengen en houden over een onderwerp waar vaak niet openlijk over wordt gepraat is een proces van langzaam netwerken, een proces waarbij geen snelle, concrete resultaten te behalen vallen en dat veel ‘onzichtbare’ tijd vergt. Dit proces gebeurt in nauwe samenwerking met de Afrikaanse doelgroep. Dat op zich is al een apart proces, waarin opgepast moet worden niet harder te lopen. De doelgroep vindt Nederland een land van papier… Het project vrouwenbesnijdenis is ook nog in ontwikkeling. Pharos heeft zelf materialen ontwikkeld, maar zal ook gebruikmaken van materialen met betrekking tot preventieve activiteiten in het buitenland. Verder zal Fatusch Productions video’s gaan maken, in Afrika zelf en in Nederland, waar we ten behoeve van de voorlichting gebruik van gaan maken.

Eigenaar

Pharos

Beoordeling

Geen beoordeling

Thema’s

Seksueel geweld , Besnijdenis ,

Settings

Afrikaanse en Somalische gemeenschap ,

Doelgroep

Allochtone Nederlanders , Zorgverleners , Afrikanen, Somaliërs ,

Methodiek

Scholing professionals / train de trainer , Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst ,

Documenten

Print Friendly, PDF & Email