Er zijn twee belangrijke doelstellingen binnen Stoere Schildpadden :het ervaren van steun van leeftijdsgenootjes die ook een scheiding hebben meegemaakthet leren van vaardigheden in probleem oplossen

Omschrijving

Stoere Schildpadden is een evidence-based preventieve groepstraining voor kinderen in groep 1 en 2 (4-6 jaar) van het basisonderwijs van wie de ouders gescheiden zijn. (Het is een leeftijdsspecifieke variant van dezelfde interventie als Dappere Dino’s: preventief groepsprogramma voor 6-8 jarige kinderen van gescheiden ouders).Stoere Schildpadden bevindt zich in de opnameprocedure van de NJi- database. De training wordt gegeven door gecertificeerde trainers en is bedoeld om kinderen beter om te laten gaan met de veranderingen tijdens en na de scheiding. Dit gebeurt door o.a.: – het ervaren van steun van leeftijdgenootjes die hetzelfde meemaken om zo de spanning van de scheiding te verminderen – het leren van vaardigheden, onder andere door poppenspel, in problemen oplossen zodat kinderen beter om kunnen gaan met gevoelens na de scheiding. Ouders worden actief bij de training betrokken. Er vinden een individuele intake en een afsluitingsgesprek met ouders plaats. Tijdens Stoere Schildpadden is er een ouderbijeenkomst waar ouders meer informatie en handvatten krijgen over hoe zij hun kind het beste kunnen ondersteunen tijdens en na de training.Een Stoere Schildpaddengroep bestaat uit maximaal 6 kinderen en komt wekelijks, in totaal 12 keer, 45 minuten, bij elkaar. Doordat het programma bij voorkeur tijdens of na schooltijd op een school (of binnen een samenwerkingsverband van verschillende scholen) gegeven wordt heeft het een laagdrempelig karakter. Stoere Schildpadden is gebaseerd op een Amerikaans programma waarvan de effectiviteit uitgebreid is onderzocht. Stoere Schildpadden is recent ook in Nederland onderzocht door TNO. Uitkomsten laten een duidelijke verbetering zien in het functioneren van kinderen thuis en op school.

Eigenaar

TNO Behavioral and Societal Sciences

Beoordeling

Geen beoordeling

Thema’s

Omgaan met echtscheiding , Weerbaarheid / sociale competenties , Vaardigheden in probleemoplossen na scheiding ,

Settings

Instelling voor jeugd en gezin , Onderwijs: primair onderwijs , Welzijnsinstelling , Eerstelijnszorg ,

Doelgroep

Kinderen / jongeren , Ouders / opvoeders ,

Methodiek

Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst , Groepstraining , Empowerment , Lotgenotencontact , Randvoorwaardelijke interventie ,

Documenten

Draaiboek , Folder / brochure / flyer , Handleiding , Lesmateriaal / lespakket , Poster , Spel / games , Handpop, leesboekje, nieuwsbrieven ,

Print Friendly, PDF & Email