Het doel is het voorkomen van psychische problemen van mantelzorgers.

Omschrijving

Uitvoerige probleemanalyse gemaakt, waarin een behoefteonderzoek verwerkt is. Gestart met interventies voor intermediaire doelgroep. Daartoe worden studiedagen georganiseerd voor professionals met als doel bewustworden van de problematiek van de mantelzorger. Dit was aanzet voor vervolginterventies. Inmiddels is er een werkwijze mantelzorgers bij begeleid en beschermd wonen gerealiseerd en is er een structureel aanbod van de cursus voor familieleden van mensen met schizofrenie. Verbeteren informatievoorziening. Werkwijze voor mantelzorgers bij begeleid en beschermd wonen opgesteld na themabijeenkomsten in teams. In ontwikkeling zijn triade bijeenkomsten rondom een informatief thema met als doel naast informeren, met elkaar in contact komen/ blijven van hulpverleners cliënten en familie.

Eigenaar

GGzE

Beoordeling

Geen beoordeling

Thema’s

Schizofrenie , Mantelzorg ,

Settings

GGZ / verslavingszorg ,

Doelgroep

Gezondheidsbevorderaars / preventiewerkers , Mantelzorgers / vrijwilligers , Partners / familieleden , Zorgverleners ,

Methodiek

Scholing professionals / train de trainer , Voorlichtingsmateriaal , Workshop / cursus / voorlichtingsbijeenkomst , Advies / consultatie , Netwerkontwikkeling , Verankering ,

Documenten

Print Friendly, PDF & Email