Wanneer andere hulpvormen ontoereikend zijn kan behandeling aan jeugdigen met ontwikkelingsproblematiek geboden worden in residentiële jeugdzorg. Leefklimaat en relatie met de mentor (alliantie) zijn aspecten die de kwaliteit van deze zorg mede bepalen. Deze factoren kunnen het gedrag en de ontwikkeling van jeugdigen op een leefgroep beïnvloeden. Onderzoek suggereert dat een opener leefklimaat een positief effect heeft op het behalen van behandeldoelen en minder agressie tot gevolg heeft. Op basis van deze uitkomsten wordt bij jeugdzorginstelling Juzt getracht in leefgroepen het klimaat en de alliantie te verbeteren. Het huidige toetst of verbetering van leefklimaat en alliantie ook worden ervaren door de jeugdigen en of deze veranderingen invloed hebben op het aantal agressie-incidenten per jeugdige. Op twee momenten, met een halfjaar verschil, is de ervaring van leefklimaat en alliantie bij 143 jeugdigen in de leeftijd van 4 tot 20 jaar gemeten. Metingen van agressie- incidenten van de jeugdigen waren beschikbaar. Tegen de verwachting in bleek dat er geen verandering werd ervaren in leefklimaat en alliantie, agressie niet verminderde en ervaring van leefklimaat en alliantie de agressie in deze periode niet beïnvloedde. Het zou kunnen zijn dat er wel een effect bestaat, maar dat het effect van de verbetering pas op langere termijn zichtbaar wordt in de ervaring en agressie van de jeugdigen.
Download onderzoek

Print Friendly, PDF & Email