Door het functioneel maken van de module POH-GGZ kunnen ook andere zorgaanbieders (in brede zin) deze module contracteren en organiseren. De voorwaarde is dat deze zorg in de huisartsenpraktijk onder verantwoordelijkheid van de huisarts blijft aangeboden. Hiermee blijft ook de relatie tussen psyche en somatiek geborgd. De huidige opslag wordt daarom omgevormd tot een opzichzelfstaande prestatie: het ‘inschrijftarief module POH-GGZ’. Dit betekent dat de huisarts de organisatie van deze zorg aan andere zorgaanbieders kan overlaten, maar wel inhoudelijk verantwoordelijk is voor deze functie. De huisarts blijft dus eindverantwoordelijk voor de patiënt. De huisarts verwijst ook de patiënt naar de generalistische basis GGZ of gespecialiseerde GGZ, indien nodig. De POH-GGZ is niet bevoegd om te verwijzen. Tussen hoofdcontractant, huisarts en de verzekeraar moeten afspraken worden gemaakt over de werkzaamheden en de geldstromen.

Advies bekostiging POH GGZ.pdf

Print Friendly, PDF & Email