Gegeagiteerd gedrag van dementerende ouderen stelt verpleegkundigen en verzorgenden in de dagelijkse praktijk van verpleeg- en verzorgingshuizen, vaak voor vragen hoe er mee om te gaan.

Via deze webpagina wordt u een richtlijn voor verpleegkundigen en verzorgenden aangeboden getiteld ‘het verminderen van agitatie bij dementerende ouderen’.

Deze richtlijn is erop gericht verpleegkundigen en verzorgenden in de thuiszorg en in verpleeg- en verzorgingshuizen handvatten te geven om met geagiteerd gedrag om te gaan om  agitatie en hiermee samenhangend probleemgedrag bij dementerende ouderen te verminderen. Hierdoor wordt naar verwachting een toename van de kwaliteit van leven van de dementerende ouderen en haar omgeving gerealiseerd.

Het pakket bestaat uit een theoretisch deel en meerdere praktische bijlagen die u in de praktijk meteen kan toepassen: de richtlijn zelf is uitgewerkt in drie boekjes: een instructieboekje, een boekje met invulbladen en een boekje met Interventies. Daarnaast is een handzame interventiekaart ontwikkeld waarop op overzichtelijke wijze beschreven kan worden welke interventies worden uitgevoerd bij de geagiteerde oudere.

De richtlijn is verder uitgewerkt in drie boekjes en een interventiekaart die u kunt downloaden.
Instructieboekje
Invulbladen
Interventieboekje na de implementatie
Interventiekaart

Print Friendly, PDF & Email