Vóór 31 december 2016 moest een groot aantal professionals uit de beroepsgroepen GZ-psycholoog, psychotherapeut, apotheker en tandarts zich herregistreren om de registratie in het BIG-register te mogen behouden. Dit betrof alle professionals uit de genoemde beroepsgroepen die vijf jaar of langer BIG-geregistreerd waren. Voor de beroepen fysiotherapeuten, verloskundigen en verpleegkundigen gold de herregistratieregeling al. Zij moesten zich vanaf januari 2014 voor het eerst herregistreren. Voor artsen geldt dat ze dat vanaf januari 2018 moeten gaan doen.

Op dit moment verwerkt het BIG-register de laatste aanvragen voor herregistratie van de zorgverleners. Iemand die is doorgehaald, kan nog altijd een aanvraag ‘registratie na doorhaling’ indienen. Op basis van aanvragen die nog in behandeling zijn, worden de totaalcijfers bijgewerkt.

De GZ-psychologen laten met 20% relatief de minste afname zien in het aantal BIG-geregistreerden. De psychotherapeuten met 37% de grootste. Niet alle zorgverleners kiezen voor herregistratie. Daar zijn verschillende redenen voor, zoals:

  • Het (bijna) bereiken van de pensioenleeftijd
  • Wonen en/of werken in het buitenland
  • Andere carrièrekeuzes, waarbij een registratie in het BIG-register niet meer nodig is (bijvoorbeeld managers, beleidsmedewerkers of marketingmedewerkers die werkzaam zijn buiten het deskundigheidsgebied van het beroep van hun BIG-registratie)

Voor de verpleegkundigen is geen sprake van afname omdat herregistratie al sinds 2014 voor hen verplicht is. De verpleegkundigen is met 195.757 verpleegkundigen in bigregister ook de grootste groep.

Print Friendly, PDF & Email