Samenvatting

Patiënt A is gediagnosticeerd met een borderline persoonlijkheidsstoornis en verdeelt met complex gedrag een verpleegkundig team waardoor er geen adequate behandeling kan plaatsvinden. In de gevalsbeschrijving komt complex gedrag als manipulatie, splitten, automutilatie en suïcidaliteit naar voren. Uit dit artikel blijkt dat door supervisie, scholing, gevalideerde interventies en planmatig werken effectief en eenduidig gehandeld kan worden met complex gedrag bij borderline door een verpleegkundig team.

Trefwoorden borderline, verpleegkundigen, klinisch, complex gedrag

Inleiding

Verpleegkundigen op klinische afdelingen in de geestelijke gezondheidszorg krijgen vaak te maken met ‘moeilijke patiënten’ met een borderline persoonlijkheidsstoornis. Diverse onderzoeken laten zien dat 80-84 procent van de verpleegkundigen de zorg voor borderline patiënten als moeilijker ervaart dan de zorg voor andere patiënten (Cleary, 2002; Markham 2003; James & Cowman, 2007). Deze patiënten worden nogal eens gezien als lastig, vervelend, grensverleggend, heftig en destructief voor een verpleegkundig team. Verpleegkundige teams vinden het veelal moeilijk om met deze patiënten om te gaan en dan met name omdat de visie op verplegen/begeleiden onderling nogal eens verschilt en traditionele benaderingen soms averechts werken (Hauck et al., 2013). In dit artikel staat daarom de volgende vraagstelling centraal: Hoe kan een verpleegkundig team effectief en eenduidig omgaan met complex gedrag bij patiënten met een borderline persoonlijkheidsstoornis.

Lees hier het volledige artikel (pdf)

Auteur: A.Rijkeboer, verpleegkundige

Print Friendly, PDF & Email