Er bestaan handige zakkaartjes met psychiatrische anamnese en psychiatrisch onderzoek. Zo ook de Leidse variant van het LUMC waarin is uitgegaan van de volgorde van onderdelen zoals in het ‘Leerboek Psychiatrie’ en ‘Het psychiatrisch onderzoek’ van Shudel en Hengeveld. Het schema klinisch redeneren is ook geïntegreerd en het kaartje is aangepast aan de DSM-5. Dit is meteen een handige geheugensteun voor aios, verpleegkundig specialisten en psychiaters, omdat de 17 nieuwe categorieën van psychiatrische stoornissen er op staan. Het kaartje is hier te downloaden.

Lees over het hoe en waarom van dit zakkaartje psychiatrie op www.dejongepsychiater.nl .

Print Friendly, PDF & Email