HOI! is een nieuw platform en staat voor Haagse Opvang Instellingen. De drie organisaties die opvang bieden in Den Haag, namelijk Kessler Stichting, Leger des Heils en LIMOR, zijn hierbij aangesloten en tekenden op 26 november 2014 een overeenkomst.

De dienstverlening van de organisaties bestaat uit Dag- en Nachtopvang, Vrouwenopvang, Opvang en zorg voor jongeren, Doorstroombedden, Verpleeghuisbedden, Beschermd Wonen, Trajecten ambulante ondersteuning maar ook De Soepbus, Tweede handskledingwinkels en een mobiele kledingwinkel. Vele honderden Haagse burgers maken jaarlijks van deze dienstverlening gebruik.

Doel
HOI! pleit er voor om de opgebouwde kennis/kwaliteit en relaties minimaal te behouden, ook nu de centrale impuls van het Rijk (plannen van aanpak – G4) is opgehouden te bestaan. Het HOI! platform will daar een bijdrage aan leveren door verschillen te bespreken, elkaar te prikkelen en krachten te bundelen. Het doel is helder: kwalitatief goed en snel mensen opvangen, een perspectief bieden en daar planmatig aan werken met diverse partners in de keten op basis van het principe lichte ondersteuning waar het kan, en intensievere ondersteuning als het moet. HOI! ziet het als een gezamenlijke uitdaging er voor te zorgen dat hun doelgroep niet zal verdwalen in de nieuw geordende samenleving.

Meer informatie over dit initiatief kunt u hier lezen.

Print Friendly, PDF & Email