Deze verwijshulp – ontwikkeld door GGZ Friesland – is primair bedoeld voor de huisartsenpraktijk en is van toepassing op patiënten van 18 jaar en ouder met een psychische stoornis of een vermoeden daarvan.

Met de invoering van de nieuwe ordening in de GGZ per 1 januari 2014 is de vraag aan de orde óf en wanneer je een patiënt verwijst naar de Basis GGZ, dan wel naar de Specialistische GGZ. Deze beslissing hangt onder meer af van de aard van de stoornis, het risico dat eventueel voortkomt uit de stoornis, de complexiteit van de stoornis en het beloop ervan. Deze de GGZ-verwijshulp  brengt deze factoren bij elkaar in één algoritme.

Behalve de hier genoemde factoren zal de uiteindelijke beslissing tot verwijzing verder uiteraard afhangen van de voorkeur en motivatie van de patiënt en de persoonlijke inschatting van de verwijzer. Het gebruik van de GGZ-verwijshulp  kan niet worden beschouwd als vervanging van het eigen professionele oordeel van de huisarts of POH GGZ. Het eigen oordeel van de verwijzer is, samen met de voorkeur van de patiënt, uiteindelijk altijd doorslaggevend bij een verwijzing.

De resultaten van de GGZ-verwijshulp kunt u mailen naar de patiënt, maar ook naar uzelf ten behoeve van de dossiervoering of verwijzing via Zorgdomein. U kunt de resultaten ook printen.

Naar verwijshulp

Print Friendly, PDF & Email