Er zijn in Nederland op dit moment ongeveer 110 online internetinterventies voor psychische problemen. Dit is een duizelingwekkend aantal. Het roept voor ggz-instellingen vragen op voor online-interventies. Welke opties zijn er voorhanden? Wat zijn de werkingsmechanismes en welke prioriteiten moet ik stellen bij het maken van keuzes? Met welke beperkingen moet ik rekening houden? Een overzicht van de mogelijkheden en overwegingen kan helpen. MGV 2014; 69 (6): 22-27.

In welke categorieën zijn de interventies in te delen en welke criteria zijn er om te komen tot een prioriteitsstelling? Wat kunnen we leren van de ervaringen die er al zijn opgedaan in de somatiek? In dit artikel bepleit Otto Dellemann om als eerste te kiezen voor een portaal waarlangs alle patiënten toegang krijgen tot een voor hun speciaal ingericht deel van het EPD. Het met behulp van ICT monitoren van het behandelproces en het ‘blended’ vormgeven van zorgpaden dienen eveneens prioriteit te krijgen.

Lees volledige artikel

Print Friendly, PDF & Email