In opdracht van het Netwerk Kwaliteitsontwikkeling is de Generieke module Acute psychiatrie ontwikkeld. De nieuwe Generieke module Acute psychiatrie is opgesteld door vertegenwoordigers van álle partijen die betrokken zijn in de keten van de acute psychiatrische zorg.

Het resultaat is een breed gedragen module die de inhoud van zorg beschrijft welke de patiënt ontvangt in de keten van de acute psychiatrie, en de organisatie van zorg die daarbij past.

Voor meer informatie:

Generieke module Acute psychiatrie   .pdf (732Kb)

Print Friendly, PDF & Email