Een grote groep medewerkers binnen de geestelijke gezondheidszorg (ggz) krijgt te maken met agressief gedrag van cliënten (Sweers, A. 2012). Dit agressief gedrag kan tot een onveilig gevoel bij de zorgmedewerkers leiden. Als oorzaak van de toenemende agressie kan onder andere de ambulantisering van de zorg worden aangemerkt (CBZ, 2003). Als gevolg hiervan worden vaak alleen de zwaardere cliënten opgenomen die één op één begeleiding behoeven. Vorig jaar is er een aankondiging gedaan dat er een “exact” dezelfde afdeling als Begijnstraat 19 van GGz Breburg in Tilburg deels gaat sluiten en een ander deel gaat verhuizen naar het terrein tegenover Begijnstraat 19. Een belangrijke vraag is wat dit doet met de veiligheid op de afdeling en met name het veiligheidsgevoel van de verpleegkundigen. De probleemstelling die geformuleerd is, is als volgt: “Wat is de beleving bij verpleegkundigen van het veiligheidsgevoel op Begijnstraat 19 en op welke manier kan dit veiligheidsgevoel worden vergroot en hoe kan vanuit management en leidinggevenden daarbij worden ondersteund?”

Lees onderzoek

Print Friendly, PDF & Email