De bipolaire depressie is vaak lastig te bestrijden. Manisch-depressieve patiënten hebben juist het meest en het vaakst last van depressieve perioden. Nieuwe medicijnen die dat kunnen behandelen zijn dus zeer welkom. slumped walk

In de Verenigde Staten is sinds korte tijd het medicijn lurasidone geregistreerd voor de depressieve fase bij een bipolaire I stoornis. In Nederland is dit middel nu nog niet verkrijgbaar.

Lurasidone is een ‘atypisch antipsychoticum’, net als quetiapine (Seroquel ®) en bijvoorbeeld olanzapine (Zyprexa®).

De registratie in Amerika is vooral gebaseerd op een onderzoek dat in februari 2014 gepubliceerd is. Ruim 500 patiënten met een bipolaire depressie werden in 3 groepen verdeeld. Een groep kreeg een lage dosis van lurasidone, een groep een hogere dosis en een groep kreeg placebo. Zowel de hogere als de lagere dosering van lurasidone gaf een duidelijke verbetering van de depressieve symptomen. De bijwerkingen vielen mee: misselijkheid, hoofdpijn, slaperigheid en bewegingsdrang bij enkele mensen. Gewichtstoename en een verhoging van het cholesterol kwam vrijwel niet voor.

Ook een onderzoek waarbij lurasidone werd toegevoegd aan lithium of valproaat gaf goede resultaten bij de bipolaire depressie.

Dit klinkt veelbelovend. Dit medicijn zou een mooie toevoeging kunnen zijn aan onze mogelijkheden. Dat je er niet zo dik van lijkt te worden, kan een mooi voordeel zijn. Met de medicijnen die we nu tot onze beschikking hebben, is dat vaak een probleem.

Bron: Delta

Print Friendly, PDF & Email