Kinderen, jongeren en hun ouders hebben veel vragen over het gebruik en effecten van hun medicijnen. Ze raadplegen hier de bijsluiter voor, maar deze is vaak moeilijk, gedetailleerd en onvoldoende afgestemd op de informatiebehoefte.​ Het Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie heeft met het maken van ‘Begrijp je medicijn’ voorzien in deze behoefte. ‘Begrijp je medicijn’ bevat toegankelijke informatie voor ouders en kinderen over 14 medicijnen die veel worden gebruikt in de kinder- en jeugdpsychiatrie. De betrouwbare, onafhankelijke informatie en verhelderende illustraties kwamen tot stand op basis van interviews met ouders en kinderen, over hun wensen over inhoud en vormgeving.

Maar met deze 14 medicijnen zijn we er nog niet. Ouders en kinder- en jeugdpsychiaters geven aan dat ‘Begrijp je medicijn’ aangevuld moet worden met drie belangrijke medicijnen voor met name ADHD: Dexamfetamine, Atomoxetine en Aripiprazol.

In 2013 gebruikten in totaal 12.500 jongeren deze drie medicijnen in Nederland. Er bestaat grote behoefte om ook deze groep jongeren te voorzien van goede en begrijpelijke informatie. Belangrijk werk dat echt gedaan moet worden! Al met € 5.000,- kunnen we dit mogelijk maken voor kinderen en jongeren met ADHD. Helpt u mee met een bijdrage?

Marieke Verhave, projectmanager ‘Begrijp je medicijn’, Kenniscentrum Kinder- en Jeugdpsychiatrie, Utrecht.

Print Friendly, PDF & Email