Een instelling met familiebeleid heeft een familieraad, een familievertrouwenspersoon (fvp) en een formele klachtenregeling. Tot nu toe was zulk beleid een keuze van de instelling, maar het wordt wettelijk verplicht door de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (eerst in de directe omgeving zorg verlenen) en de Wet Verplichte ggz (WvGGZ), die de Wet Bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz) moet vervangen.

De WvGGZ regelt dat familie bij meer beslissingen in de behandeling wordt betrokken. Niet alleen bij gedwongen opname, want verplichte zorg kan ook ambulant of thuis plaatsvinden. De WvGGZ stelt vanaf 2015 ook familievertrouwens- personen verplicht in instellingen en die moeten ingehuurd worden via de onafhankelijke Landelijke Stichting Familie Vertrouwenspersonen. De LSFVP waarborgt hun kwaliteit en onafhankelijkheid, en verzorgt de opleiding. Minister Schippers van VWS benadrukt het belang van familiebetrokkenheid en stelt circa 6 miljoen euro beschikbaar voor alle zorginstellingen om mantelzorgers te ondersteunen.

Ook beroepsorganisaties veranderen van visie: in de ggz worden ouders standaard betrokken bij patiënten jonger dan 18 jaar maar daarna niet meer. De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie vindt dat deze grens moet vervallen. (Bron: MGV 2014; 69 (6): 6-10. Interview)

Meer informatie over familiebeleid in ggz instellingen is te vinden in het artikel ‘Familie als partner in de GGZ‘.

Print Friendly, PDF & Email