Ouderbijdrage voor verblijf (of het nu een dagdeel of een etmaal is), is voor alle jeugdzorg van toepassing. En zal ook voor jeugd ggz tot 18 jaar aan de orde zijn. Bijgaand alvast het factsheet van de VNG.

Download Factsheet

Print Friendly, PDF & Email