De wijkteams zijn multidisciplinair samengesteld. Een ideaal wijkteam heeft volgens de methodiek:

een psychiater
een psycholoog
verpleegkundigen (verpleegkundig specialist, sociaal psychiatrisch verpleegkundigen en casemanagers)
een IPS-trajectbegeleider
ervaringsdeskundigen
agogische werkers

Daarnaast is in het team verslavings- en deskundigheid op het gebied van herstel en rehabilitatie aanwezig.

Met behulp van regionaal geordende wijkteams kan de zorg voor alle mensen met een ernstige psychische aandoening (EPA) georganiseerd worden. De grootte van de regio van een wijkteam is gemiddeld 50.000 inwoners. De methodiek helpt om de langdurende behandeling goed te organiseren en is het model dat richtlijnconforme behandeling en begeleiding kan bieden voor alle cliënten met een EPA.

Een wijkteam staat niet op zich. Het is onderdeel van de organisatie van de zorg voor alle mensen met een EPA. Naast de wijkteams zijn er ter ondersteuning een opname kliniek, een centrum voor complexe behandeling en dubbele diagnose expertise centrum, verschillende woonvormen en activiteitencentra.

Kijk voor de principes op www.fact.nl.

Print Friendly, PDF & Email